Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Xây dựng chiến lược thương hiệu – Series Cách xây dựng thương hiệu từ A-Z

Opgavebeskrivelse

Một chiến lược thương hiệu phải là một kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của khả năng nhận biết một thương hiệu thành công, để từ đó đạt được những mục tiêu cụ thể. Đầu tiên hãy cùng nhau làm rõ những hiểu lầm mà ai cũng mắc phải về chiến lược thương hiệu: Thương hiệu của bạn không chỉ là sản phẩm, cũng không chỉ là logo, website hay tên gì cả. Thương hiệu của bạn còn là nhiều thứ khác nữa – nó miêu tả những cảm xúc và thường là cả những khía cạnh vô hình trong đặc tính doanh nghiệp của bạn.

Bài hay liên quan
Giám sát, đo lường và cải thiện sức khỏe thương hiệu.
Thương hiệu là gì ? Series Cách xây dựng thương hiệu từ A-Z
Nhiệm vụ của account manager
xay dung thuong hieu toan tap redbranding 2

Một đặc tính thương hiệu được cân nhắc một cách kĩ lượng và rõ ràng sẽ là tiền đề cho sự phát triển của công ty, cụ thể hơn là cho những doanh nghiệp hoạt động trên mạng, những doanh nghiệp thường thiếu những yếu tố thương hiệu vật lý như những cửa hàng ngoài đời thật. Đó là thứ phân cách giữa một thương hiệu mạnh và một thương hiệu tầm thường. Chỉ dẫn phong cách thương hiệu chính là điểm khởi đầu cho bất kì một chiến lược thương hiệu nào của bạn.
https://red.com.vn/tuvan/xay-dung-chien-luoc-thuong-hieu.html