Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

UNISPICE Gia vị thực phẩm Việt Nam - Vietnam Spices & Herbs

Opgavebeskrivelse

UNISPICE chuyên nghiên cứu & phát triển sản phẩm gia vị thực phẩm, chúng tôi mang đến sản phẩm thực phẩm và gia vị chất lượng cao được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại cùng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, FSSC, Sedex, và Halal.
Địa chỉ: Tòa nhà HD Tower - 22 Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
SĐT: +842256258809
Website: https://unispice.vn/
Link MAP: https://goo.gl/maps/pCsBTiSNzsn6bE1JA
#unispice #giavi #giavithucpham #giavithucphamvietnam #unispicevietnam

UNISPICE specializes in the research & development of Spices & Seasoning products; we bring high quality food and seasoning products manufactured on high-tech lines with the quality management system that meets international standards. ISO 9001:2015, FSSC, Sedex, and Halal.
Address: HD Tower Building - 22 Pho Moi, Thuy Son, Thuy Nguyen, Hai Phong
Tel: +842256258809
Website: https://unispice.vn/
Link MAP: https://goo.gl/maps/pCsBTiSNzsn6bE1JA
#unispice #giavi #giavithucpham #giavithucphamvietnam #unispicevietnam
https://www.facebook.com/unispicevietnam/
https://www.youtube.com/channel/UCXDQUNjHhuNxJC7LSC8_jIQ
https://twitter.com/UnispiceN
https://www.pinterest.com/unispicevn/