Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT FLEXICA$H (TCFF) - iFund

Opgavebeskrivelse

Quỹ trái phiếu FlexiCA$H (TCFF) là một trong các quỹ đầu tư iFund. Quỹ linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. FlexiCA$H có mức độ rủi ro Thấp.
Website: https://ifund.com.vn/quy-trai-phieu-flexicash-tcff/
Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/QigrHZ7wYVnqzTrR8
SĐT: 1800588826
#ifund, #tcff, #quymo, #quydautu, #dautuquymo, #quydaututraiphieulinhhoat, #quyflexicash
https://www.bigpictureclasses.com/users/ifundtcff
https://www.utellstory.com/profile/stories/78695
https://www.bibsonomy.org/user/ifundtcff
https://www.plimbi.com/author/44305/ifundtcff
https://kenhsinhvien.vn/wall/ifundtcff.1088376/#about
https://www.otofun.net/members/ifundtcff.785429/#about
https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/ifundtcff
https://git.project-hobbit.eu/ifund.com.vn
http://www.pokerinside.com/profiles/view/439190
http://onlineboxing.net/jforum/user/editDone/115725.page
https://www.crokes.com/ifundtcff/profile/
http://www.ihubbub.com/ifundtcff
https://raovat.vn/members/ifundtcff.68070/#about

Opgave