Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Jim Jones là ai? Lý giải vụ thảm sát 918 người chết tập thể tại Jonestown

Opgavebeskrivelse

Jim Jones là ai? Ông có liên quan gì đến vụ tự sát 918 người tại Jonestown? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm ra lời giải đáp:
https://mayhutbuidanang.net/jim-jones-la-ai/

Opgave