Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với bộ đàm

Opgavebeskrivelse

Để kết nối nối điện thoại với bộ đàm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần biết các ứng dụng sau đây và cách cài đặt là có thể liên lạc tốt giữa hai thiết bị này
https://yenphat.vn/ket-noi-dien-thoai-voi-bo-dam.html

Opgave