Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Giờ trùng phút là gì? Giải mã ý nghĩa giờ trùng phút 11: 11, 13:13

Opgavebeskrivelse

Có bao giờ bạn tình cờ nhìn đồng hồ và bắt gặp những con số lặp lại như 11:11, 12:12, 01:10… Đây gọi là giờ trùng phút. Bạn cho rằng chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị? Thực ra thì việc thấy giờ trùng phút chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn bạn tưởng. Hãy cùng khám phá nhé.

https://palada.vn/gio-trung-phut-la-gi/