Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Fakta om ludomani

Definition

Ordet ludomani er en sammenstilling af det latinske verbum 'ludo', der betyder: Jeg spiller, jeg leger, og det græske ord 'mani', der betyder lidenskab.
Fold ud

Begrebet ludomani dækker over spilafhængighed. Man kan være afhængig af mange forskellige typer spil, fx Lotto, Bingo, Odds’et (sportsbetting), spilleautomater og poker. Langt de fleste spil kan i dag også spilles online, og der kommer hele tiden nye spil til.

Fælles for alle typer af spilafhængighed gælder, at den enkelte person ikke er i stand til at begrænse sit spil, det gælder både tid og penge. Ludomani er en afhængighedstilstand, der er karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Ludomanen er ofte udmærket klar over, at spilleadfærden er både uhensigtsmæssig og irrationel, men formår alligevel ikke at standse sit spil.

 (kilde: ludomani.dk)

Diagnose

Verdenssundhedsorganisationen WHO's diagnose på ludomani.
Fold ud

WHO definerer ludomani som patologisk spillelidenskab. Ludomani er i den internationale sygdomsklassifikation ICD-10 grupperet under sygelige vane- og impulshandlinger, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Iflg. ICD-10 skal følgende kriterier være opfyldt for at tale om ludomani eller spilleafhængighed:

 • To eller flere perioder med spillelidenskab det sidste år.
 • Disse perioder er ikke profitable for personen, men vedkommende fortsætter til trods for personligt ubehag og det, at det påvirker hans eller hendes daglige livsførelse.
 • Personen beretter om en intens lyst til at spille, som er svær at kontrollere, og vedkommende kan ikke holde op, selvom han eller hun ønsker det.
 • Personen er optaget af tanker omkring det at spille eller omstændighederne omkring spil.

(kilde: sundhed.dk)

Hvad kendetegner en ludoman?

En person, der er på vej ud i et spillemisbrug, ændrer opførsel, hvilket ofte viser sig i flere af personens daglige rutiner. Her er en liste over typiske kendetegn ved en ludoman persons adfærd.
Fold ud

Den ludomane kan fx finde på at bruge natten foran computeren i stedet for at sove. Vedkommende har ofte humørsvingninger og svært ved at koncentrere sig. Mange isolerer sig og bliver mere irritable og agressive. Ofte praler de af gevinsterne, men fortier tabene, eller de lyver om deres deltagelse i spil. De tre mest typiske kendetegn er, at de er stærkt optaget af spil, de forsøger konstant at vinde det tabte tilbage, og de lyver om deres deltagelse i spil. Her er en liste over andre kendetegn ved en ludoman persons adfærd.

Økonomi

 • Har vedvarende økonomiske problemer, løber tør for penge tidligt på måneden.
 • Lider gentagne gange af pengemangel; prøver at låne hos familie og venner, opretter hurtige dyre lån (fx sms-lån) og har besvær med at tilbagebetale og overholde aftaler.
 • Skjuler kontoudskrifter, lønoverførsler og anden post fra pengeinstitutter for sine nærmeste og er generelt hemmelighedsfuld omkring pengesager.
 • Er den første ved hoveddøren, når posten kommer, så eventuelle opkrævninger, nye lån, kontoordninger eller restancekrav fra forskellige finansieringsselskaber ikke bliver opdaget.
 • Er påfaldende aktiv i at skaffe sig ekstra indtægter enten ved dobbeltarbejde i firmaet eller ekstrajob i fritiden.
 • Har et pengeforbrug, der er ude af trit med virkeligheden. Pengene har mistet værdi og er nu kun et middel til at fortsætte spillemisbruget.

Påfaldende ændret adfærd

 • Er ofte trist og langtfra sit vanlige jeg
 • Er ofte distræt og indelukket, svær at komme i kontakt med
 • Er ofte irritabel eller højtråbende, har humørsvingninger og lader sig gå på af selv de mindste ting
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Trækker sig tilbage fra familie- og vennerelationer
 • Har en påfaldende interesse for spil
 • Udviser stor interesse for sportsresultater i bladene, tekst-tv og på internettet
 • Bliver enten næsten euforisk over et sportsresultat eller det modsatte
 • Er ivrig for at indgå væddemål eller deltage i spil
 • Er flere gange af venner, pårørende og kolleger blevet set i en spillehal, på travbanen eller i det lokale casino
 • Fortæller gerne om de gevinster, der er blevet hentet hjem ved forskellige former for spil

(kilde: ludomani.dk)

Lidt statistik

Hvor mange spiller, og hvilke konsekvenser har deres spil?
Fold ud

Nedenstående tal stammer fra Center for Ludomanis interne statistik 2016 og fra forskellige forskningsrapporter. 

 • 125.000 danskere ml. 18-74 år har i varierende grader problemer med pengespil.
 • 25 pct. af alle spilafhængige personer i behandling har begået kriminelle handlinger.
 • 29 pct. af de ludomane har overvejet selvmord.
 • Langt de fleste spilafhængige personer, der kommer i behandling, kommer ‘ud på den anden side’ og kan leve et normalt liv igen.
 • Forebyggelse og behandling er kommet på finansloven fra 2012. I 2017 er der afsat 30,5 mio til forebyggelse og behandling. Se bevilling her

(kilde: ludomani.dk)

Fakta om pengespil

Pengespil er spil, hvor du har mulighed for at satse og vinde penge. Der udbydes mange typer pengespil, risikoen for afhængighed påvirkes af tilgængelighed, hastighed, viden og tilfældighed. Der er meget stor forskel på risikoen ved de enkelte spil.
Fold ud

Risikoen ved pengespil drejer sig om, hvorvidt de kan udvikle afhængighed hos den, der spiller. De vurderes på følgende parametre:

 • Hurtighed kontra langsommelighed – nogle spil kan man spille her og nu, og man får resultatet med det samme - poker, odd'set (sportsbetting) og spilleautomater er hurtige spil. Andre spil er langsomme. Spiller man Lotto, må man afvente resultatet til en bestemt dag.
 • Tilfældighed / viden – Mange taber penge på spiltyper som poker og sportsspil, fordi de mener, de kan lægge en strategi og trække på deres viden og dygtighed. Viden og færdighed har en betydning ved poker og sportsspil, men det står ikke alene. Poker og sportsspil tilhører også gruppen af kombinationsspil, og derfor indgår der også elementer af tilfældigheder.
 • Tilgængelighed – nogle spil kan man få adgang til hvor som helt og når som helst. Andre spil skal man opsøge bestemte steder. Nogle spil er online, andre spil foregår i spillehaller og på travbanen.
 • Gevinst – Gevinsten er ikke kun afhængig af indsatsen, men også af spillets opbygning, antal af deltagere, kombinationsmuligheder/mulige udfald og – viden og psykologi.

Læs mere herom i Spilbarometeret.

I mange spil kan man få oplyst, hvor stor chancen er for at vinde førstepræmien (fx JulekalenderQuick 1/900.000) og for at få en gevinst overhovedet (fx JulekalenderQuick 1/2). Se mere på danskespil.dk.

I de offentligt kontrollerede spil kan man få oplyst, hvor stor tilbagebetalingsprocenten er. Det vil sige, hvor stor en del af det samlede indskud betales tilbage i form af præmier (i Lotto/Joker er tilbagebetalingsprocenten 45). Det tilbageholdte beløb går til administration, statsafgifter, forhandlerprovision og almennyttige formål (Tipsmidlerne).

Klassifikation af spil

I følge Ole Bjerg, der forsker i ludomani som socialt fænomen, kan de mest kendte pengespil klassificeres således:
Fold ud

 

Bank games (Spil mod bank) Social games (Spil mod andre)

Tilfældighed

 

 

Roulette

Spillemaskiner

Lotteri

Bingo

Sandsynlig gevinst <0

Plat eller krone

Sten, saks, papir

Sandsynlig gevinst <0

 

Færdigheder og tilfældigheder

 

 

 

Blackjack

Oddset

Rafle/terningespil

Sandsynlig gevinst <0

Poker

Backgammon

Bridge

Rommy

Sandsynlig gevinst variable under eller omkring 0

 

Risikofaktorer ved pengespil

Der er altid en risiko ved at deltage i pengespil. Det er fascinationen og ideen ved pengespil. Man kan vinde fra lidt til mange penge, men man kan også miste alle sine indsatser.
Fold ud

Risikoen for at tabe er mange gange større end chancen for at vinde. Fortsætter man med at spille i forsøget på at vinde de tabte penge tilbage – kaldet chasing, risikerer man at tabe endnu mere. Risikoen øges, når en eller flere af følgende faktorer er til stede:

 • Man spiller alene – fx på nettet, ved en spilleautomat eller i en spillehal. Man mangler en kammerat, som overværer spillet, og advarer, hvis man ikke kan stoppe.
 • Man spiller hurtige spil – spil med hurtige resultater øger risikoen for, at man hænger ved og spiller for at hente et evt. tab ind igen (chasing). Taber man hurtigt, tror man også, at man kan vinde hurtigt. I den fysiske verden er alle typer af casino-spil (roulette, black Jack m.fl.), spilleautomater og odds-spil hurtige spil. På nettet er næsten alle spil hurtige.

Læs mere herom i Spilbarometeret

(kilde: Center for Ludomani)

Hvad siger loven?

Det er forbudt at give børn og unge under 18 år adgang til pengespil online, på Casino og i spillehaller med spilleautomater. Aldersgrænserne pr. 1. januar 2012 til spil under Danske Spil er: 16 år: Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Millionlotteriet, Quick, Boxen og Keno. 18 år: Oddset, Tips, Trackside og Dan Toto.
Fold ud

Pengespil, der udbydes i Danmark, er under offentlig kontrol af Spillemyndigheden, som hører under Skatteministeriet. Casinoerne er underlagt Justitsministeriet.

For at blive godkendt som spiludbyder, skal man søge og købe licens hos Spillemyndigheden. Læs mere på skat.dk

Pengespil, der udbydes over nettet af udenlandske spiludbydere uden dansk godkendelse, er i strid med den danske lovgivning. De er derfor ikke under de offentlige myndigheders kontrol.

En stor del af de lovlige spil i Danmark udbydes af Danske Spil, tidligere Dansk Tipstjeneste. Online-spil, der udbydes af internationale spiludbyder, skal være godkendt af Spillemyndigheden. Det er ulovligt at udbyde spil, der ikke er godkendt.

Unge og ludomani

Det er populært blandt unge at spille. Nedenstående tal stammer fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse af pengespil blandt unge fra 2016 og Center for Ungdomsforsknings undersøgelse af unge og gambling fra 2008.
Fold ud

 

 • 31.600 unge mellem 12 og 17 år har en risikabel spilleadfærd i forhold til pengespil. De er i farezonen for at udvikle ludomani.
 • 42 pct. af disse har følt sig ensomme den seneste måned.
 • 36 pct. af disse har følt sig nedtrykte eller deprimerede.
 • 3 pct. af de 12-årige drenge har en risikabel spilleadfærd.
 • 12 pct. af de 15-årige har en risikabel spilleadfærd.
 • 26 pc.t af de 17-årige drenge har en risikabel spilleadfærd.
 • Flere drenge end piger har risikabel adfærd i forhold til pengespil. Drengene gambler mere end pigerne og udvikler altså problematisk spilleadfærd i langt højere grad end pigerne.
 • Hvis man som ung har prøvet at spille om penge på nettet, øges risikoen for at få en problematisk spilleadfærd senere i livet.

 

Hvem bliver ludomane?

Der er mange forskellige mennesker, som bliver afhængige af spil.
Fold ud

I 2016 viste en undersøgelse fra Statens Forskningsinstitut (SFI), at ca. 125.000 danskere ml. 18 - 74 år har en problematisk spilleadfærd. I 2016 viste en anden undersøgelse fra SFI, at 31.600 unge ml. 12-17år havde en risikabel spilleadfærd med risiko for at udvikle ludomani. Mænd spiller mere end kvinder, og drenge mere end piger. Der er flere yngre mænd end tidligere i behandling for ludomani.

Nedenfor er en statistik over de personer, som har valgt at gå i behandling hos Center for Ludomani. Statistikken bygger på klienternes egne oplysninger i 2016.
 

Skolegang

Procent

Mindre end 8 års skolegang

  6,0

8 - 10 års skolegang

48,0

Student/HF/HH

46,0

 

Godt hver tredje har ingen videregående uddannelse, knap hver femte er faglært og knap halvdelen har en mellemlang- eller højere uddannelse. En mindre gruppe er under uddannelse.

 

Erhvervsudd.

Procent

Ingen uddannelse

38,0

Under uddannelse

7,0

Faglært (Håndværk)

18,0

Mellemuddannelse

  29,0

Højere uddannelse

9,0

 

(kilde: Center for Ludomani. Statistik på baggrund af klienters oplysninger 2016)

Hvordan udvikles ludoman adfærd?

Ludomani udvikler sig ofte over flere år fra kontrolleret spil, til risikospil over problemspil til ludomani. Men for nogen kan det gå meget hurtigere.
Fold ud

Definitionen på en risikospiller er en person, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spillet. Men spillet er ikke løbet helt løbsk endnu.

En problemspiller bruger stadigt flere penge og mere tid på spil samtidig med, at han stadig i et vist omfang formår at skjule sin afhængighed. Man kan godt komme i behandling, hvis man er risiko- eller problemspiller.

Hvor længe har du spillet/Problem/År?

Procent

0-2 år

31,0

2-4 år

20,0

5-7 år

15,0

7 eller flere år

34,0

Lidt under 1/3 har haft problemer med spil inden for en kort årrække. Langt de fleste har haft spilleproblemer over længere tid. Ludomani er med andre ord ikke en afhængighed, der pludselig 'dukker op natten over'. Ludomani er ofte en længerevarende belastende tilstand for den berørte spiller. Ludomani kan ofte holdes skjult for den nærmeste familie, venner/bekendte og arbejdspladsen i forbavsende lang tid.

(kilde: Center for Ludomani. Statistik på baggrund af klienters oplysninger 2016)

Behandling af personer med ludomani

Den mest udbredte behandlingsform i Danmark er kognitiv terapi.
Fold ud

Kognitiv behandling eller terapi tager udgangspunkt i tænkningen. Kognition vedrører måden, vi omfatter og tænker verden på. Behandlingen bygger på det grundsyn, at den måde, vi opfatter verden, er styrende for vores følelser og handlinger. Der er med andre ord et påvirkningsforhold mellem tanker, følelser, fysik og handlinger.

Behandlingen fokuserer på at forebygge tilbagefald. Det betyder, at der især arbejdes med:

 • De situationer, hvor spilleren oftest ikke kan lade være med at spille.
 • At identificere de følelser og tanker, der går forud for spillelysten.
 • At udarbejde målsætninger og regler, som er styrende for en ny adfærd.
 • At udarbejde strategier der modvirker spil og lave nye handlemåder.

Test dig selv

Center for Ludomani har lavet en selvtest. Prøv den og se, om du er i risikogruppen for at udvikle ludomani.
Fold ud