Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Litteratur

Et udvalg af bøger du kan bruge i dit projektarbejde. Vi har tilknyttet relevante fag til hver titel.

Bjerg, Ole: For tæt på kapitalismen, Museum Tusculanums Forlag 2008
En bog, der sætter fænomenet hasardspil i relation til kapitalisme.

Samfundsfag

Brørup, M, L Hauge, UL Thomsen: Den nye psykologihåndbog, Gyldendal 2000, især kapitlerne om psykologi som videnskab (kap. 1), om hjernen (kap. 5), om identitetsdannelse (kap. 8) og om terapier (kap. 21).

Psykologi, biologi, samfundsfag

Dostojevskij, Fjodor: Spilleren, diverse udgaver
Roman af den verdensberømte forfatter, der mest indgående har analyseret spillelidenskaben som last.

Dansk

Ejlers, Benedicte: Unge og Pengespil, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Forlaget Skolepsykologi, Nr. 5, 2010
Generel indføring i problematikken om pengespil blandt unge.

Alle fag

Elgaard, Claus: Med livet som indsats – en ludoman taler ud, Lindhardt og Ringhof 2010
I bogen fortæller den tidligere TV2-vært om sit livs mareridt – et spillemisbrug, der i flere år kontrollerede hans liv, og som bogstaveligt talt var tæt på at slå ham ihjel.

Psykologi, dansk

Fekjær, Hans Olav: Spillegalskab – vår nye landeplage, Norsk Gyldendal 2002
En norsk bog, der behandler spilleproblemer ud fra mange facetter – de personlige, de samfundsmæssige, de økonomiske – foruden den gældende politik på området sættes under lup.

Samfundsfag, psykologi, matematik

Fink-Jensen et al: Den afhængige hjerne, Hjerneforum 2007, især kapitlet af Anders Gade Om dopaminfrigivelsen i hjernen under spil undersøgt via forsøg med aber og mennesker

Biologi

Jansbøl, Kåre: Tilfældighed og kontrol: En etnografisk undersøgelse af det danske spillemiljø
Københavns Universitet 2005. En undersøgelse af det danske spillemiljø og den lovgivning og administration, som spillerne er underlagt.

Samfundsfag

Jørsel, Michael Bay: Ludomani – ikke flere indsatser, tak!, Gyldendal 2003
Den første danske bog om ludomani. Den beskriver de psykologiske, sociale og samfundsmæssige årsager til, at spil (og problemer med spil) breder sig mere og mere. Bogen gennemgår endvidere symptomer og karakteristiske træk ved ludomani samt indeholder beskrivelser og historier omkring forskellige spillere. Michael Jørsel etablerede Center for Ludomani og er daglig leder.

Samfundsfag, psykologi

Kristiansen, S, SM Jensen: Prevalence of gambling problems among adolescents in the Nordic countries: an overview of national gambling surveys 1997-2009, Aalborg Universitet, International Journal of Social Welfare 20/2011
En videnskabelig artikel om udbredelsen af spil i Norden med sammenlignende tal mellem de enkelte lande.

Samfundsfag, engelsk

Ladouceur, Robert et al: Understanding and Treating the Pathological Gambler, Wiley 2002
En canadisk bog om spil og de faldgruber, som spillere vanligvis falder I – de kognitive fejltagelser og de terapeutiske forløb, der har vist sig virksomme. Canada er et af de førende lande i forskning i og behandling af ludomani

Psykologi, engelsk

Larusson, Magnus: Når spillet bliver alvor – om ludomani, familieliv og helbredelse, Promis 2007
Bogen er skrevet for ægtefæller, forældre, søskende, børn, og andre der har haft en ludoman tæt inde på livet. Bogen giver indblik i de nyeste teorier om ludomani, årsager og udvikling.

Psykologi, samfundsfag

Meyer, G et al: Problem Gambling in Europe – Challenges, Prevention and Interventions, Mark Griffiths, Springer 2009
Bogen opsamler erfaringer fra i alt 21 lande omkring spil – lovgivning, spilletyper, prævalens og behandlingstilbud.

Samfundsfag

Nilsson, Thomas: Jakten på jackpot, Fri Förlag 2002
En svensk bog om spilleafhængighed. Bogen beskriver, hvilke konsekvenser afhængigheden har for de berørte mennesker og deres pårørende samt sætter problematikken i relief til den almene samfundsudvikling.

Psykologi, samfundsfag

Poulsen, Henrik: http://danskstx.systime.dk, Systime 2012
Grundbog (i-bog) i dansk, især kapitel 4 om medier og reklamer.

Dansk

Skaug, Thorbjørn: Spilleavhengighet, Universitetsforlaget 2005
En norsk bog, der beskriver tvetydigheden i spillets natur – spændingen og fascinationen vs. de tragedier, som følger i kølvandet af en spilleafhængighed.

Psykologi, dansk

Søndergaard, Per Straarup: Unge på spil, Kroghs Forlag 2006
Bogen sætter fokus på unges spilleafhængig med interviews med unge, der står midt i problemerne og med andre, som har lagt problemerne bag sig. Der er også interviews med personer, som endnu ikke har erkendt, at de måske har et problem.

Psykologi